NPA - uzticams partneris Jūsu darba ikdienai! 

Arodbiedrība

Neatkarīgā policistu arodbiedrība (NPA) dibināta 2006. gadā ar mērķi aizstāvēt Valsts policijā dienošo un strādājošo intereses.  NPA ir vienīgā arodbiedrība, kurai ar Valsts policiju ir noslēgts koplīgums. Arodbiedrība ir piedzīvojusi dažādus notikumus, taču Māra Bērziņa vadībā un ar aktīvistu atbalstu ir spējusi pārvarēt grūtības un saglabāt nelokāmu stāju. 

Šobrīd NPA strādā, lai palielinātu biedru skaitu un sniegtu biedriem kvalitatīvāku atbalstu. Tiek pārskatīta arodbiedrības darba stratēģija, lai to uzlabotu. 

Mūsu galvenais mērķis ir kļūt par lielāko un stiprāko arodbiedrību Latvijā. Tā, lai NPA biedri varētu lepoties ar piederību mūsu arodbiedrībai un lai iestādes,kurās strādājam, respektētu mūsu viedokli.

 

Konsultācijas

Māris Bērziņš Mag. iur.

NPA Valdes priekšsēdētājs, jurists

Tālrunis: +371 29811248

e-pasts: maris.berzins@nparodbiedriba.com

Konsultācijas

Aleksandrs Gulbis 

NPA priekšsēdētāja vietnieks

Tālrunis: +37129499388 (arī-WhatsApp)

e-pasts: aleksandrs.gulbis@nparodbiedriba.com

Facebook- (spied šeit)

 .