Par mums

Neatkarīgā policistu arodbiedrība dibināta 2006.gadā ar sākotnējo mērķi veicināt sakārtotu Latvijas Valsts policiju un tajā dienošo policistu darba reglamentējošo likumdošanas bāzi, kas nodrošinātu Valsts policijas galveno funkciju, t.i., aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un prettiesiskiem apdraudējumiem, izpildi un policistu kā darba ņēmēju tiesības uz darbu, taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem, uz taisnīgu darba samaksu un sociālajām garantijām, kā arī stingru kontroli pār likumdošanas normu īstenošanu dzīvē. 

NPA ir vienīgā arodbiedrība, kurai ar Valsts policiju ir noslēgts koplīgums. Arodbiedrība ir piedzīvojusi dažādus notikumus, taču Māra Bērziņa vadībā un ar aktīvistu atbalstu ir spējusi pārvarēt grūtības un saglabāt nelokāmu stāju. 

2018.gada beigās NPA pievienojās Aleksandrs Gulbis, kurš vairāk kā 12 gadus ir veltījis arodbiedrību kustībai un aktīvi cīnījies par ugunsdzēsēju interesēm un arī sastapies savā ceļā ar dažādām problēmām, taču palicis uzticīgs arodbiedrību kustībai, kā arī turpina aktīvu dienestu iekšlietu sistēmā.

2018. gada beigās uzsāktas aktivitātes sociālajā tīklā Facebook- (spied šeit).

2019. gada februārī tika radīta jauna mājas lapa ar adresi: www.nparodbiedriba.com

Mūsu misija

 Profesionāls un uzticams partneris saviem biedriem, aizstāvot tiesiskās, ekonomiskās un sociālās intereses un sekmējot taisnīgas un motivējošas darba vides ilgtspējīgu attīstību iekšlietu, tieslietu nozarēs, kā arī citās iestādēs.

Mūsu vīzija

 Augsti motivēta, savā darbībā atklāta un profesionāla arodbiedrība, kas apvieno aktīvus, izglītotus un ieinteresētus biedrus ar mērķi stiprināt demokrātijas pamatprincipu, cilvēkvērtības un profesionalitātes ievērošanu darba vidē. Mūsu viedoklim ir nozīme.

Mūsu vērtības

Taisnīgums – mēs esam par taisnību!

Atklātība – mums nav ko slēpt, pat savas neveiksmes!

Profesionalitāte – mēs zinām un esam pārliecināti par to, ko darām un kurp virzāmies!

Cieņa – mēs ieklausāmies līdzcilvēkos, viens otrā un esam vienota komanda!

Uzvara – mēs ticam saviem un savu biedru spēkiem un zinām, ka kopā ikviens mērķis ir sasniedzams!


Neatkarīgās policistu arodbiedrības komanda


Māris Bērziņš Mag. iur.

NPA priekšsēdētājs, jurists

Tālrunis: +371 29811248

e-pasts: maris.berzins@nparodbiedriba.com

e-pasts: info@biedriem.lv Aleksandrs Gulbis 

NPA priekšēdētāja vietnieks

Tālrunis: +37129499388

e-pasts: aleksandrs.gulbis@nparodbiedriba.com

Facebook- (spied šeit)

Aivars Kalniņš

NPA Biroja vadītājs

Tālrunis: +371 29436002

e-pasts: latviesujuristuapv@inbox.lv


 .